VÝSTROJ, VÝZBROJ A VYBAVENIE PRACOVNÍKOV SBS

1. spoločenský odev:

  • so zbraňou v puzdre (skryté nosenie),b
  • ez zbrane,
  • s donucovacími prostriedkami (putá, KASR a služobným psom „Hlásič“),
  • bez donucovacích prostriedkov,

2. uniforma pracovníka strážnej služby:

  • so zbraňou umiestnenou na opasku, s donucovacími prostriedkami,
  • bez zbrane, s donucovacími prostriedkami,
  • bez zbrane a bez donucovacích prostriedkov,
  • so služobným psom k prieskumu objektu alebo ako „Hlásič”, „Hliadkar“,

Pracovník SBS je označený na ľavom náprsnom vrecku visačkou firmy a ID v zmysle zákona