PRÍSNY VÝBER PRACOVNÍKOV

 

IS Security, s.r.o. poskytuje riešenie bezpečnostnej problematiky komplexne. Z toho vyplýva i prísny výber pracovníkov, ktorí musia pred prijatím spĺňať určité kritériá.

Okrem tých základných: min. vek 20 rokov, zdravotná spôsobilosť, trestná bezúhonnosť, absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti, sú to i zodpovedajúca fyzická a odborná zdatnosť a kondícia, oprávnenie k vedeniu motorových vozidiel a držanie zbrane k výkonu povolania.

Pracovníci zaradení na úseku ochrany osôb spĺňajú podmienky náročnosti a sú pripravovaní ako príslušníci špeciálnej policajnej jednotky.

Výkon služby príslušníkov strážnej služby je organizovaný skúsenými pracovníkmibezpečnostnej služby s praxou v bezpečnostných zložkách.