02 SECURITY

Spoločnosť IS Security, s.r.o. ponúka služby v zmysle zákona 473/2005 Z. z. v oblasti súkromnej bezpečnosti na úseku strážnej služby a detektívnej služby.

V rámci strážnej služby bezpečnostná agentúra IS Security, s.r.o. zabezpečuje ochranu objektov rôzneho charakteru strážnou službou podľa požiadavky objednávateľa. Stráženie objektov je vykonávané na vysokej profesionálnej úrovni.