POSKYTUJEME RIEŠENIA

  • preverenie signálov (potvrdenie alebo vyvrátenie signálov o potenciálnych partneroch, investoroch, kľúčových zamestnancoch…)
  • rozpracovanie zachytených signálov

vyplnenie informačných medzier a poskytnutie relevantnej asistencie pri náročných rokovaniach;
dôkladná analýza firemného prostredia
zhodnotenie rizík a stability vonkajšieho prostredia
posúdenie miestnych zvyklostí, väzieb a vzťahov (prepojenie a vzťahy podnikateľského prostredia na orgány štátnej správy a samosprávy)
previerka nezvyčajných aktivít vo firme klienta
objasnenie vzťahov medzi preverovanými spoločnosťami a osobami majúcimi vplyv na podnikanie klienta
odhaľovanie zneužívania interných informácií
získavanie informácií o nezrovnalostiach, netransparentnosti alebo nelegálnosti činnosti konkurencie
identifikovanie zdroja neoprávnených útokov majúcich vplyv na dobrú povesť klienta

  • analyzovanie získaných informácií (analýza rizika a jeho následná eliminácia, určenie rozsahu škôd a ich minimalizácia…)
  • monitoring otvorených zdrojov (tlačové a elektronické médiá, tlačové agentúry…)
  • komparácia získaných informácií s informáciami z otvorených zdrojov
  • návrh opatrení a ich realizácia