01 INTELLIGENCE & SECURITY SOLUTIONS

Spoločnosť IS Solutions, s.r.o. vznikla v roku 2006 a využíva vedomosti, schopnosti a zručnosti odborníkov s dlhoročnou praxou v špeciálnych službách, armáde, policajnom zbore, súkromných bezpečnostných službách, ale aj v mediálnych, reklamných a PR agentúrach.

Naším cieľom je čo najefektívnejšie zužitkovať odborné znalosti, skúsenosti a existujúcu základňu kontaktov v prospech klientov zabezpečením vysokého štandardu v oblasti riešení Business Intelligence, hodnotenia rizika a hĺbkových analýz.