OCHRANA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE FYZICKÝCH A PRÁVNICKYCH OSÔB

1. jednorazové akcie:

 • ochrana a stráženie objektov a priestorov,
 • ochrana, stráženie kamiónov a rôznych iných cestovných prostriedkov,ozbrojený sprievod,
 • sezónna ochrana a stráženie sadov a poľnohospodárskych kultúr,
 • ochrana a stráženie obchodných, reštauračných zariadení v dobe predpokladaného zvýšeného predaja a zvýšenej návštevnosti, detektívna služba v uvedených priestoroch,nočná strážna služba v uvedených priestoroch
 • ochrana a stráženie obytných priestorov a domov v osobnom vlastníctve,
 • sezónna ochrana a stráženie rekreačných zariadení a kúpalísk,
 • ochrana a stráženie kultúrnych zariadení a pamiatok pred poškodením a znehodnotení

2. dlhodobé akcie:

 • ochrana a stráženie skladových, výrobných areálov,
 • ochrana a stráženie stavenísk,
 • ochrana a stráženie administratívnych budov, administratívnych priestorov, bánk, obchodných domov,
 • ochrana a stráženie hotelov, reštaurácií, parkovísk.