OCHRANA A PREPRAVA OSÔB A CENNÝCH ZÁSIELOK

  • ochrana a ozbrojený sprievod kamiónov a cisterien,
  • ochrana a preprava osôb a osobností,
  • ochrana a preprava peňazí,ochrana a preprava cenných predmetov,
  • ochrana a preprava starožitností.

Spôsob prepravy:

  • preprava dopravným prostriedkom bezpečnostnej agentúry,
  • preprava dopravným prostriedkom objednávateľa,
  • preprava verejnou dopravou, pešia preprava,
  • letecká preprava.