DETEKTÍVNE SLUŽBY

 

V rámci detektívnej služby sa zaoberáme najmä hľadaním osôb a majetku, získavaním informácií o konaní fyzických alebo právnických osôb a ich majetkových pomeroch ako aj riešeniami pre riadenie rizík, ktoré pomáhajú spoločnostiam a ich vrcholným predstaviteľom pri zvládnutí krízovej situácie, alebo pri opatreniach, ktoré zabránia prípadnému vzniku takýchto situácií.

Súčasťou týchto riešení je poskytovanie informácií a realizácia hĺbkových analýz ako podkladov k identifikácii, kontrole a eliminácii rizík, ktoré so sebou prináša každodenný chod podniku, ale i nepredvídané okolnosti.

Hovorí sa, že nič nie je bezcennejšie ako včerajšia informácia. Pre správne rozhodovanie je preto dôležité nielen vedieť o činnosti a krokoch konkurencie, ale takisto aj to, aby konkurencia nevedela, akými informáciami disponujete. Nielen vo svete obchodu platí, že ten kto má lepšie informácie sa môže rýchlejšie a správnejšie rozhodnúť. Našou snahou je, aby naši klienti mohli prijať správne rozhodnutia, nachádzať riešenia a vďaka tomu efektívnejšie konkurovať.

Keďže konkurenčný boj nebýva vždy čestný, často dochádza k poškodzovaniu dobrého mena alebo obchodnej značky. Preto poskytujeme našim klientom informácie a analýzy, ktoré pomáhajú predísť takýmto situáciám. Takisto pomáhame riešiť problémy v rámci (vnútri) spoločnosti, ktoré môžu viesť k finančným stratám, či poškodeniu dobrého mena.