BEZPEČNOSTNÉ KONZULTÁCIE

1. vypracovanie projektu systému ochrany objektu a majetku v oblasti:

  • organizačného zabezpečenia,
  • personálneho zabezpečenia,
  • organizácie ochrany objektu a majetku,
  • prípravy síl a prostriedkov,
  • materiálno – technického zabezpečenia.

2. praktická realizácia projektu systému ochrany objektu a majetku v konkrétnych podmienkach objektu