BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY

Zameriavame sa na:

  • ochranu objektov
  • ochranu materiálnych hodnôt v stráženom objekte proti poškodzovaniu, zneužívaniu a rozkrádaniu majetku v osobnom vlastníctve a vlastníctve spoločnosti
  • ochranu a stráženie osôb v stráženom objekte
  • zabezpečenie režimu a kontroly osôb pri vstupe do objektu a výstupe z objektu, vrátane zamestnancov organizácie
  • zabezpečenie režimu a kontroly dopravných prostriedkov pri vstupe do objektu a výstupe z neho vrátane prevážaného materiálu
  • protipožiarnu ochranu
  • materiálno – technické, signalizačné a spojovacie zabezpečenie objektov v náväznosti na činnosť strážnej služby