Intelligence & Security Solutions

Spoločnosť IS Solutions, s.r.o. ponúka riešenia pre riadenie rizík, ktoré pomáhajú spoločnostiam a ich vrcholným predstaviteľom pri zvládnutí krízovej situácie, alebo pri opatreniach, ktoré zabránia prípadnému vzniku takýchto situácií. Súčasťou týchto riešení je poskytovanie informácií a realizácia hĺbkových analýz ako podkladov k identifikácii, kontrole a eliminácii rizík.

Hovorí sa, že nič nie je bezcennejšie ako včerajšia informácia. Pre správne rozhodovanie je preto dôležité nielen vedieť o činnosti a krokoch konkurencie, ale takisto aj to, aby konkurencia nevedela, akými informáciami disponujete. Nielen vo svete obchodu platí, že ten kto má lepšie informácie sa môže rýchlejšie a správnejšie rozhodnúť. Našou snahou je, aby naši klienti mohli prijať správne rozhodnutia, nachádzať riešenia a vďaka tomu efektívnejšie konkurovať.

Konkurenčný boj nebýva vždy čestný, často dochádza k poškodzovaniu dobrého mena alebo obchodnej značky. Poskytujeme našim klientom informácie a analýzy, ktoré pomáhajú predísť takýmto situáciám. Pomáhame riešiť problémy v rámci (vnútri) spoločnosti, ktoré môžu viesť k finančným stratám, či poškodeniu dobrého mena.

Ponuka našich služieb je široká, závisí od potrieb a požiadaviek obchodných partnerov. Našim cieľom je odporučiť klientovi také riešenia, aby pri maximálnom využití príležitostí minimalizoval riziká s nimi spojené.